Våra tjänster

klicka på cirklarna för att läsa mer

PROJEKTLEDNING

Vi är ett dedikerat team som tar helhetsansvar och projektleder transaktionen. Vi ger högkvalitativ strategisk rådgivning, managerar det dagliga processarbetet, koordinerar andra specialistrådgivare såsom jurister, revisorer och skatteexperter samt hanterar känslig information.

TAKTIK

Vi managerar processen för att optimera kundens position i alla lägen vilket bland annat inkluderar att analysera mål/köparbolag, att positionera styrkor och svagheter på bästa sätt och att ge rätt typ av information vid rätt tidpunkt.

FÖRHANDLING

Vi tar en aktiv roll tillsammans med jurister i förhandling av transaktionsstruktur och pris, koordinerar kundens förhandlingsteam samt managerar och planerar förhandlingsprocessen.

Dokumentation

Vi producerar all relevant dokumentation såsom företagsprofil (teaser), informations memorandum, prospekt och management presentation.

Kontakt med köpare och säljare

Vi hanterar all kommunikation mellan köpare och säljare i alla lägen med kundens bästa i åtanke och alltid utifrån perspektivet att varje kontakt är en del av förhandlingen.

Värdering

Vi applicerar ett säljar-/köparperspektiv för att identifiera värdedrivarna.

Due diligence

Tillsammans med jurister koordinerar vi datarummet, hanterar frågor från köpare, sammanställer information etc.

Struktur

Vi analyserar och ger råd kring strukturfrågor, värdeövervägningar och viktiga transaktionsöverväganden.

Projektledning, Taktik & Förhandling

Våra tjänster

Våra tjänster inkluderar projektledning och praktiska genomföranden i alla skeden av processen från analys och planering till stängning av affären.

Projektledning, Taktik & Förhandling

Vi involverar ett dedikerat team som tar ett helhetsansvar

Projektledning

Vi är ett dedikerat team som tar helhetsansvar och projektleder transaktionen. Vi ger högkvalitativ strategisk rådgivning, managerar det dagliga processarbetet, koordinerar andra specialistrådgivare såsom jurister, revisorer och skatteexperter samt hanterar känslig information.

Taktik

Vi managerar processen för att optimera kundens position i alla lägen vilket bland annat inkluderar att analysera mål/köparbolag, att positionera styrkor och svagheter på bästa sätt och att ge rätt typ av information vid rätt tidpunkt.

Förhandling

Vi tar en aktiv roll tillsammans med jurister i förhandling av transaktionsstruktur och pris, koordinerar kundens förhandlingsteam samt managerar och planerar förhandlingsprocessen.

Dokumentation

Vi producerar all relevant dokumentation såsom företagsprofil (teaser), informations memorandum, prospekt och management presentation.

Värdering

Vi applicerar ett säljar-/köparperspektiv för att identifiera värdedrivarna.

Struktur

Vi analyserar och ger råd kring strukturfrågor, värdeövervägningar och viktiga transaktionsöverväganden.

Due diligence

Tillsammans med jurister koordinerar vi datarummet, hanterar frågor från köpare, sammanställer information etc.

Kontakt med köpare och säljare

Vi hanterar all kommunikation mellan köpare och säljare i alla lägen med kundens bästa i åtanke och alltid utifrån perspektivet att varje kontakt är en del av förhandlingen.