Verksamhet

finansiell rådgivning

Vår rådgivning relaterar ofta till ett ägarbyte och/eller en kapitalanskaffning. Det kan handla om att en kund vill sälja hela eller delar av sin verksamhet för att få in en ny stark ägare och/eller realisera sin investering, köpa ett företag för att utnyttja en möjlighet, fusionera företag för att realisera synergier, bredda ägandet, ta in kapital för att accelerera tillväxten, finansiera verksamheten genom att börsnotera företaget och flera andra situationer. 

Intresserad av att veta värdet på ditt företag?

Klicka här för att ta reda på vad vi behöver för att utföra en värdering av ditt företag.

Intresserad av att veta värdet på ditt företag?

Klicka här för att ta reda på vad vi behöver för att utföra en värdering av ditt företag.

1

Försäljning

Försäljningar av privata bolag, dotterbolag eller delar av bolag.

 • Försäljningar av privata bolag, dotterbolag eller delar av bolag
 • Försäljning av publika bolag
 • Förvärv av privata bolag, dotterbolag eller delar av bolag
 • Förvärv av publika bolag
 • Fusioner av privata och/eller publika bolag

Försäljning till Nordstjernan

Rådgivare till säljarna

Februari 2018

Försäljning till Litorina

Rådgivare till säljarna

December 2017

Försäljning till Nordstjernan

Rådgivare till säljarna

November 2017

Försäljning till Standout Capital

Rådgivare till säljarna

Augusti 2017
2

Förvärv

Förvärv av privata bolag, dotterbolag eller delar av bolag.

 • Försäljningar av privata bolag, dotterbolag eller delar av bolag
 • Försäljning av publika bolag
 • Förvärv av privata bolag, dotterbolag eller delar av bolag
 • Förvärv av publika bolag
 • Fusioner av privata och/eller publika bolag

EQT's förvärv av Candidator

Rådgivare till EQT

Februari 2018

Förvärvat av Volution Holdings Ltd

Rådgivare till köparen

September 2013

Förvärvat av Litorina

Rådgivare till köparen

Augusti 2012

Förvärv av Swedish Orphan

Rådgivare till köparen

Januari 2009
3

Fusioner

Fusioner av privata och/eller publika bolag.

 • Försäljningar av privata bolag, dotterbolag eller delar av bolag
 • Försäljning av publika bolag
 • Förvärv av privata bolag, dotterbolag eller delar av bolag
 • Förvärv av publika bolag
 • Fusioner av privata och/eller publika bolag
4

Rådgivning till styrelser i publika bolag

Analys, värdering och förhandling vid publika bud.

 • Analys, värdering och förhandling vid publika bud
 • Fairness opinion (värderingsutlåtanden till styrelser)
 • Managed Defense (rådgivning till målbolagets styrelse vid publika bud)
 • Transaktionsstrukturering
 • Maximering av aktieägarvärde

Publikt bud från Danir

Rådgivare till köparen

April 2013

Publikt bud på Neonet AB

Rådgivare till ORC Software

Mars 2010

Publikt bud från Ricoh

Rådgivare till styrelsen

Mars 2009

Förvärv av Dynamite Idea Plc (UK)

Rådgivare till köparen

April 2008
5

Börsnoteringar

Rådgivning till styrelser och ägare gällande timing, värdering och process.

BÖRSINTRODUKTIONER

 • Rådgivning till styrelser och ägare gällande timing, värdering och process

Börsnotering på Nasdaq OMX

Rådgivare till Boule

Juni 2011

Riktad nyemission och börsnotering

Rådgivare till ledningen

Juni 2007

Börsnotering av Biovitrum

Rådgivare till ledningen

September 2006
6

Kapitalmarknadsrådgivning

Rådgivning vid finansiering av bolag som söker ett begränsat antal nya ägare

 • Emissioner – rådgivning vid finansiering av bolag som söker ett begränsat antal nya ägare
 • Refinansieringar
 • Allmän kapitalmarknadsrådgivning

Riktad nyemission

Rådgivare till NeuroVive

Februari 2015

Riktad nyemission

Rådgivare till Moberg Pharma

Juni 2014

Nyemission

Rådgivare till Karo Bio

December 2010

Nyemission

Rådgivare till köparen

December 2008